scientific expert committee

President:
MD Jelena Martinovic (Health Rakovica-biochemistry)


Members:
MD Đurica Matic (Prof. Visan)
MA. Nadezhda Bojković (long pof. Rugged, zz in primary care. VMS Zemun)
Prim. mr. MD Tanja Jankovic-Djukic (Dz Rakovica pediatrician)
Prof. Mirjana Ivanovic (School of Dentistry)
MD Anka Mitrašinović (Institute of cardiovascular des. Centar)
MD Tatjana Djokic spec in dentistry
MD PhD. Dejan Mitrašinović-physician. (VMS Zemun)


President UMSTPZZS, Slavica KONEVIĆ